Ahmet Celalettin Paşa, Osmanlı döneminde  yaşamış asker, siyasetçi izmit escort ve istihbarat şefidir. Sultan II. Abdülhamid’in güvenini kazanarak serhafiye (Baş İstihbaratçı, İstihbarat Şefi) oldu. Osmanlı Teşkilat-ı Mahsusa’nın baş ajanı olarak, Mısır ve Avrupa’ya kaçmış Jön Türkler’in faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çalıştı.   Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa, daha sonra Contraxeville’de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk’ün