Binlerce eczane kapanma riskiyle karşı karşıya: ‘Eczacıların sıkıntıları görmezden gelindi’

Sivas Eczacı Odası Lideri Bahadır Eren, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası tarafından yayımlanan sonuç deklarasyonu ile ilgili olarak basın açıklamasında bulunarak eczacılık mesleğinin ekonomik tehdit altında olduğunu belirtti.

Başkan Eren, 2009 yılından itibaren ilaç fiyat kararnamesinin değiştirilmediği belirterek, ekonomik kriz ile birlikte eczacıların sıkıntı durumda kaldığını, eczane depolarına olan borçlarını bile ödeyemediklerini tabir etti. 

Türk Eczacıları Birliği, bu mevzuda diyalog kanallarını sonuna kadar kullandığını belirten eczacı odası lideri Bahadır Eren, “Türk Eczacıları Birliği’nin, sorunun tahlili için yaptığı sayısız teşebbüs ve ikaz göz gerisi edilmiş, her türlü yapan teklif görmezden gelinmiştir. Mesleğin meselelerini çözme çabasının gösterilmesi bir yana, içinde bulunduğumuz krizin derinleşmesine her geçen gün seyirci kalınmıştır.

Ne yazık ki 44 bini aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin problemleri görmezden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut şartların, yalnızca bugünümüzü değil, geleceğimizi de kararttığı aşikardır” biçiminde konuştu. 

“İLAÇ YOKLUKLARI ARTIK DAHA SIK YAŞANIR HALE GELDİ”

Kamuda vazife yapan eczacıların ve kamudan emekli eczacıların uğradığı hak kaybını kabul etmediklerini belirten Eren, “Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM’den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri halde yer almaması mesleğimize bakış açısının bir öteki tezahürüdür.

Kamuda vazife yapan eczacılarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez. Hastaların ilaca erişim sıkıntısının çözülmesi bir yana, ilaç yoklukları artık daha sık dönemlerle yaşanır hale gelmiştir. Son devirde bilhassa diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları üzere kronik hastalıklara ilişkin ilaçlara erişimde zahmet yaşanmaktadır.

“BAŞTA ONKOLOJİ OLMAK ÜZERE YENİ JENERASYON İLAÇLAR GELMİYOR”

Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu sıkıntıya kalıcı ve gerçekçi bir tahlil bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum önemli sıhhat problemleri oluşturacaktır. Bununla birlikte, başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni kuşak ilaç, Türkiye’ye gelmemektedir.

Hastalarımız daha aktif ve yenilikçi tedavi prosedürlerinden yoksun kalmaktadır. Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Kimi ilaçlarda, Toplumsal Güvenlik Kurumunun karşıladığı fiyatın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik şartlar düşünüldüğünde, hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet oluşturmaktadır” biçiminde tabir etti. 

“İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA TEHLİKESİ YAŞIYOR”

İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığını belirten Eren, “Eczacılar; kira, elektrik, doğalgaz, işçi sarfiyatı üzere rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu öbür bir kredi borcuyla odedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. En temel işletme masraflarını dahi karşılayamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda, eczane iflaslarının başlaması an meselesidir” dedi. 

Eczacılık mesleğinin varlık yokluk uğraşı verdiğini belirten Lider Eren, “Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın öncelikli gündem hususu, mesleksel sürdürülebilirliği sağlamaktır. Burada tabir ettiklerimizin dışında, mesleğimizin çok sayıda tahlil bekleyen sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sorunların ve eczacılık mesleğinin sıkıntılarının görmezden gelinmesi, mesleğimizin problemlerini çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar, kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır.

Eczacılar olarak birlikte eylemsel hal gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten diğer dermanımız kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli hareket planımız hemen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, Anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız istikametindeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız” biçiminde konuştu. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.